Klantenvereniging

KlantenVERENIGING B.D. Boerderij De Kraanvogel

Samen verantwoordelijkheid opnemen voor de verzorging van een stukje aarde en er samen de vruchten van plukken, dat is wat boer en klanten doen op B.D. Boerderij De Kraanvogel. Naast de klantenKRING is er daarvoor ook een klantenVERENIGING. Met enthousiaste mensen die dankbaar gebruik maken van de doelstellingen en producten van De Kraanvogel. Ze komen geregeld bij elkaar en zijn zeer betrokken bij het wel en wee en de toekomst van de boerderij. Klanten kunnen in vrijheid ervoor kiezen om voor €10,00 per jaar lid te worden. Sympathisanten kunnen donateur worden bij de vereniging.

Secretariaat van de vereniging:
Klantenvereniging B.D. Boerderij De Kraanvogel,
Visser ´t Hoofdstraat 6, 5046 HT Tilburg.
e-mail: phagheuvelmans@gmail.com
banknr: NL36TRIO 039 100 64 87

Nieuws uit de klantenvereniging

Het natte seizoen van 2016 stelde de boer en boerin voor grote problemen, waardoor
mislukkingen in de oogst ontstonden. De klantenvereniging heeft al diverse succesvolle
acties gehouden, waarvan de geldelijke opbrengsten bestemd worden om dit financieel verlies
op te vangen.