c.s.a.dag 30april 2016- schapenscheerdag 28 mei a.s.

Submitted by Maarten on do, 05/05/2016 - 14:33

Een bezoek aan de tuinderij, de kippen en de schapen.

Daarna, gesprek over de geldstromen van boerderij de Kraanvogel,

en daarna een geanimeerd samenzijn met de betrokken deelnemers.

----------------------------------------------------------------------

O p 2 8 m e i  h o u d e n  w e w e e r  o n z e  j a a r l ij k s e  s c h a p e n s c h e e r d a g

m e t  o p e n s t e l l i n g  v a n  d e  t u i n d e r ij

Aanvang 11.00 uur -tot 16.00 uur- Iedereen is welkom-