Augustus 2016

Submitted by Maarten on do, 08/18/2016 - 07:36

Na het vele water van juni en juli, komt er gelukkig weer wat licht en lucht in de bodem,

en herademen ook de gewassen.De foto's laten het zien. Onze hoop is gevestigd op de late teelten, want een deel van de

oogst is verloren gegaan, door de te overvloedige regen. Van uit de klanten ontstaan er initiatieven om de schade mee

op te vangen. Dat is een geweldige steun in de rug; Verschillende akties lopen ondertussen, zie de bijgevoegde poster(foto2);

We houden u op de hoogte van wat er verder komt....

c.s.a.dag 30april 2016- schapenscheerdag 28 mei a.s.

Submitted by Maarten on do, 05/05/2016 - 14:33

Een bezoek aan de tuinderij, de kippen en de schapen.

Daarna, gesprek over de geldstromen van boerderij de Kraanvogel,

en daarna een geanimeerd samenzijn met de betrokken deelnemers.

----------------------------------------------------------------------

O p 2 8 m e i  h o u d e n  w e w e e r  o n z e  j a a r l ij k s e  s c h a p e n s c h e e r d a g

m e t  o p e n s t e l l i n g  v a n  d e  t u i n d e r ij

Aanvang 11.00 uur -tot 16.00 uur- Iedereen is welkom-